Zespół


Tomasz Michalski


Radca prawny wpisany w 2003 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (1993-1998).
Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

  • w latach 2009-2016 – sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach,
  • w latach 2014-2016 – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach,
  • w latach 2014-2018 członek Rady Nadzorczej (Sekretarz) Banku Spółdzielczego w Tychach,
  • w marcu 2009 roku na mocy Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”,
  • w kwietniu 2012 roku na mocy Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.


Marcin Kućmierz


Radca prawny wpisany w 2008 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (1996-2001).
Posługuje się językiem angielskim.


Monika Łokuciewska


Radca prawny wpisana w 2006 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (1996-2001).
Posługuje się językiem angielskim.


Magdalena Krutak


Radca prawny wpisany w 2015 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (2002-2007).
Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.


Kamila Szmajduch


Radca prawny wpisana w 2018 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (2009-2014).
Posługuje się językiem angielskim.


Agata Szachnitowska


Radca prawny wpisana w 2019 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i tytuł magistra prawa (2008-2013).
Posługuje się językiem angielskim.

Izabela Nawrat


Zdała egzamin na aplikację radcowską, aplikantka radcowska od 2018 roku.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2012-2017).
Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Alicja Szoblik


Magister prawa
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tytuł magistra prawa (2006-2011).
Posługuje się językiem angielskim.


Izabella Grabowska


Magister prawa
Studia na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii w Krakowie i tytuł magistra prawa (2010 – 2015).
Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.


Sonia Nowak-Bucka


Magister prawa, zdany egzamin adwokacki w 2013r.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004-2009).
Posługuje się  językiem angielskim i niemieckim.


Jagienka Urbanowicz


Magister prawa
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013-2018).
Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.


Justyna Ciślak


Magister prawa
Studia na wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (2013-2018).
Posługuje się językiem angielskim.


Paweł Jasiński


Magister prawa (2013-2018)
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach; uczelnia (filologia): Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach ( od 2018 ).
Posługuje się językiem angielskim.

Barbara Poppe


Studentka I roku Administracji II stopnia.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Hani Kassem


Konsultant ds. Rynków Arabskich


Anita Wajda


Asystent